Error message

Domain module installation is incomplete. See INSTALL.txt and check your settings.php file.

Podstawy gramatyki polskiej wraz z tekstami i ćwiczeniami: Kompendium dla kursów je̜zyka i nauki własney

TitlePodstawy gramatyki polskiej wraz z tekstami i ćwiczeniami: Kompendium dla kursów je̜zyka i nauki własney
Publication TypeBook
Year of Publication2007
Series EditorGajda, S., & Ohnheiser I.
Tertiary TitleInnsbrucker Beiträge zur Kulturwissenschaft, Slavica Aenipontana
Volume14
PublisherVerl. der Sprachwiss.
CityInnsbruck
ISBN Number978-3-85124-222-5
KeywordsInnsbrucker Beiträge zur Kulturwissenschaft
German