Gender a společnost: [vysokoškolská učebnice pro nesociologické směry magisterských a bakalářských studií]

TitleGender a společnost: [vysokoškolská učebnice pro nesociologické směry magisterských a bakalářských studií]
Publication TypeBook
Year of Publication2006
AuthorsValdrová, J.
Tertiary TitleSkripta
EditionVyd. 1
Publisher{Univerzita J.E. Purkyně}
CityV Ústí nad Labem
ISBN Number9788070448083
KeywordsČlověk a společnost, Gender, Man and society
German