Kontrastivní genderová lingvistika: téma zviditelnění żeny v současném německém a českém jazyce

TitleKontrastivní genderová lingvistika: téma zviditelnění żeny v současném německém a českém jazyce
Publication TypeThesis
Year of Publication1998
AuthorsValdrová, J.
University{FF MU}
CityBrno
Thesis TypephdDissertation
German